Pčelinja školica

Pčelinja školica

Pčelinja školica OŠ Marije Jurić Zagorke dio je školske zadruge DUB. Osnovana je radi razvijanja interesa i ljubavi djece za prirodu, životinje i biljke. Svrha ove grupe je poticati djecu na brigu o okolišu, stjecati i promicati znanja o važnosti pčela za eko sustav i održavanje bioraznolikosti. Procjenjuje se da oko 70% hrane koju jedemo ovisi o oprašivanju što ga obavljaju pčele i ostali kukci. Međutim, budući da populacija pčela opada diljem svijeta, a uzroci tome su intezivna poljoprivreda, širenje gradova i bolesti, njihova vitalna ekološka uloga je ugrožena. Potreba za pčelama nikada nije bila očitija.

Sastajemo se dva puta tjedno u unaprijed dogovorenom terminu. Učimo o životu pčela, o košnicama, peludi, propolisu, matičnoj mliječi,  kako se vrca med, razmnožavanju pčela, vosku te upotrebi pčelinjih proizvoda u kozmetici i medicini. Ponosni smo vlasnici zasada jedne ( ali vrijedne ) košnice. Naš je štand na božićnom sajmu bio najveći hit i nadamo se da ćemo takvo zanimanje za našu aktivnost i proizvode održati i dalje.