Erasmus+

Od 01. listopada 2017. godine naša je škola uključena u program Erazmus +. Organizira i provodi projekt u suradnji s učenicima i profesorima osnovne škole iz Češke (Základni škola Třebič, Czech Republic) i srednje škole iz Latvije (Dundagas vidusskola, Latvia).

Projekt nosi naziv „Europsko drveće u europskom vremenu“  i traje 24 mjeseca. Provode ga učenici GLOBE skupine i Mladi čuvari prirode (5. – 8. razreda) pod vodstvom profesorica Lidije Žišković, Irene Škarice Milek i Natalije Kirčenkove.

Projekt obuhvaća mjerenja iz područja fenologije, meteorologije i pedologije po GLOBE protokolima.  Mjerenja se obavljaju na dvije biljne vrste, hrastu i brezi;  žućenje i ozelenjavanje, te proučavanje uvjeta u kojima rastu, temperatura zraka te temperatura i vlažnost tla. Škole suradnice također obavljaju mjerenja na istim biljnim vrstama.

Ovaj projekt također  obuhvaća vještine engleskog jezika i znanje o prirodnim znanostima kao i stjecanje  vještina bitnih u modernom digitaliziranom društvu, a to su ICT vještine i poznavanje korištenja različitih tehnologija.

Ovaj je projekt usmjeren na zajedničko istraživanje fenologije i meteorologije te razmjenu iskustava i uzajamnog učenja tijekom mjerenja.

Cilj je da sudionici projekta obogaćuju zajedničko istraživanje vlastitim iskustvom, npr.:

– nauče stvarati zaključke iz rezultata istraživanja klime u gradovima s kojima surađujemo

– podignu svijest o promjenama i utjecaju na fenološke faze odabranih biljnih vrsta

– saznaju više o znanstvenim mjerenjima i promatranjima

– koriste moderne elektroničke uređaje i tehnologije (PC, Skype, videokonferencije, e-twinning itd.)

Učiteljica Irena Škarica

Učiteljica Lidija Žišković