ZAG na ŽSV-u

Dana 26. listopada 2017. godine, u OŠ Josipa Zorića u Dugom Selu, održalo se Županijsko stručno vijeće učitelja Hrvatskoga jezika. Skupu je prisustvovalo pedesetak učitelja. Voditeljica Županijskog stručnog vijeća za Zagrebačku županiju, Darija Sever, ukratko je predstavila četvero predavača, mr. sc. Emicu Calogjera Rogić, Damira Stankovića, prof., Lidiju Vešligaj, prof. i Ivanu Hrenar, prof.
Teme predavanja bile su sljedeće: Mala škola govornih vještina, Čitam, dakle učim te Školske novine na internetu.
Županijsko stručno vijeće trajalo je četiri sata, nakon čega su učitelji popunili evaluacijske listiće i dobili materijale za rad u nastavi.

Katarina Popić