Impresum

Internetski školski list  ZAG

Adresa uredništva:

Internetski školski list Zag

Štefanovečka 67

10040 Zagreb

tel: 01/2910 700

E-mail: os-zagreb-023@skole.htnet.hr

      urednistvo.zag@gmail.com

Za školu:  

ravnatelj Željko Kelava, prof.

Glavni urednik:      

Mia Špigelski, 8. c

Odgovorna urednica i lektorica:

Ivana Hrenar, prof.

Grafičke urednice:

Željka Johan-Kotur, dipl. uč.

Ana Rašuo, dipl.uč.

Novinari:   

Veronika Đurić, 6. a

Gabrijela Lapov-Ugrina, 6. a

Dora Petrović, 6. a

Gabrijela Šmintić, 6. a

Jurica Vuraić, 6. a

Hisham Al Issa, 6. b

Marko Bizjak, 6. b

Sebastijan Čičić, 6. b

Anja Hoborka, 6. b

Antonia Klepo, 6. b

Noa Kožić, 6. b

Gabrijela Kukolj, 6. b

Lovro Kukolja, 6. b

Ana Pavličić, 6. b

Doris Klepo, 8. b

Helena Medved, 8. b

Dorotea Cesar, 8. c

Sara Hampovčan, 8. c

Antonia Periček, 8. c

Nina Smiljčić, 8. c

Mia Špigelski, 8. c

Anamarija Zečević, 8. c 

Učitelji suradnici:

Anamarija Jukić Ivandić, prof.

Sanjica Kroflin, prof.

Ana Novina, str. sur.

Mirka Peroković, prof.

Ana-Marija Tavra, prof.

Lidija Žišković, prof.