Impresum

Internetski školski list  ZAG

 

 

Adresa uredništva:

Internetski školski list Zag

Štefanovečka 67

10040 Zagreb

tel: 01/2910 700

E-mail: os-zagreb-023@skole.htnet.hr

      urednistvo.zag@gmail.com

Za školu:  

ravnatelj Željko Kelava, prof.

 

Glavni urednik:      

Mia Špigelski, 7. c

Odgovorna urednica i lektorica:

Ivana Hrenar, prof.

Grafičke urednice:

Željka Johan-Kotur, dipl. uč.

Ana Rašuo, dipl.uč.

Novinari:   

Veronika Đurić, 5. a

Gabrijela Lapov-Ugrina, 5. a

Dora Petrović, 5. a

Gabrijela Šmintić, 5. a

Jurica Vuraić, 5. a

Hisham Al Issa, 5. b

Marko Bizjak, 5. b

Sebastijan Čičić, 5. b

Anja Hoborka, 5. b

Antonia Klepo, 5. b

Noa Kožić, 5. b

Gabrijela Kukolj, 5. b

Lovro Kukolja, 5. b

Ana Pavličić, 5. b

Doris Klepo, 7. b

Helena Medved, 7. b

Dorotea Cesar, 7. c

Sara Hampovčan, 7. c

Antonia Periček, 7. c

Nina Smiljčić, 7. c

Mia Špigelski, 7. c

Anamarija Zečević, 7. c 

Učitelji suradnici:

Anamarija Jukić Ivandić, prof.

Sanjica Kroflin, prof.

Ana Novina, str. sur.

Mirka Peroković, prof.

Ana-Marija Tavra, prof.

Lidija Žišković, prof.