Impresum

Internetski školski list  ZAG

 

 

Adresa uredništva:

Internetski školski list Zag

Štefanovečka 67

10040 Zagreb

tel: 01/2910 700

E-mail: os-zagreb-023@skole.htnet.hr

      urednistvo.zag@gmail.com

Za školu:  

ravnatelj Željko Kelava, prof.

 

Glavni urednik:      

Mia Škarupka, 8.d


Odgovorna urednica i lektorica:

Ivana Hrenar, prof.

 

Grafička urednica:

Ana Rašuo, dipl.uč.

Novinari:   

Tereza Glasnović , 6.b

Doris Klepo, 6.b

Helena Medved, 6.b

Dorotea Cesar, 6.c

Sara Hampovčan, 6.c

Matteo Pavlović, 6.c

Antonia Periček, 6.c

Nina Smiljčić, 6.c

Mia Špigelski, 6.c

Anamarija Zečević, 6.c

Nika Arambašić, 8.c

Sara Gurović, 8.c

Martina Michelle Jagar, 8.c

Ina Kumer, 8.c

Doria Palaš, 8.c

Lea Katić, 8.d

Tena Kovač, 8.d

Josipa Matešić, 8.d

Lea Mia Slivka, 8.d

Mia Škarupka, 8.d

Nina Škarupka, 8.d

Darjan Šprajc, 8.d

Lucija Zvonar, 8.d

 


Učitelji suradnici:

Anamarija Jukić Ivandić, prof.

Sanjica Kroflin, prof.

Ana Novina, str. sur.

Mirka Peroković, prof.

Ana-Marija Tavra, prof.

Lidija Žišković, prof.