klupe

Od sada će učenici još revnije učiti matematiku u učionici br. 1 za novouređenim klupama.