Život uz rijeku Savu

I ove školske godine OŠ Trnjanska provela je likovni natječaj – Život uz rijeku Savu. Natječajem su obuhvaćene škole smještene na području Hrvatske, a nalaze se u gradovima i naseljima uz rijeku Savu. Likovni rad morao je biti originalno i samostalno učeničko djelo čiji je ovogodišnji motiv bio – Životinja u rijeci ili uz rijeku. Izložba dječjih likovnih radova je bila u Muzeju grada Zagreba. Izložba je i odabir najuspješnijih učeničkih radova nastalih u protekle tri godine. Učenici 4. D razreda su sudjelovali i ostvarili izvrsne uspjehe. Najboljim su proglašena tri rada, a među njima rad Lorene Rakijaš. Likovni radovi Emilly Radevski, Frana Lončara i Gabriela Tuka su pohvaljeni.

Učiteljica Dubravka Fiolić