Impresum

Internetski školski list  ZAG

Adresa uredništva:

Internetski školski list Zag

Štefanovečka 67

10040 Zagreb

tel: 01/2910 700

E-mail: os-zagreb-023@skole.htnet.hr

      urednistvo.zag@gmail.com

Za školu:  

ravnatelj Željko Kelava, prof.

Glavni urednik:  

Lavinija Pukec, 7. c 

Odgovorna urednica i lektorica:

Ivana Hrenar, prof.

Grafička urednica:

Željka Johan-Kotur, dipl. uč.

Novinari:   

Olga Cirimotić

Lukrecija Duvnjak Iličić

Leona Kovačević

Paola Perić

Paula Barić

Iva Boromisa

Lota Kukolja

Petra Stambolija

Antica Glasnović

Iva Jerković

Iva Kušanić

Stjepana Matešić

Lavinija Pukec

 

Učitelji suradnici:

Anamarija Jukić Ivandić, prof.

Sanjica Kroflin, prof.

Ana Novina, str. sur.

Mirka Peroković, prof.

Ana-Marija Tavra, prof.

Lidija Žišković, prof.